Rådgiver

Måned/dato

Aktivitet

Målgruppe

Ansvar

Kontakt

Påmelding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desember

 

 

 

 

 

1.og 2.12

Rådgiverkonferanse

Rådgivere,OT, NAV

HFK

K.Flesjø

HFK-link www.hedmark.org

Januar

 

 

 

 

 

Februar

 

 

 

 

 

1.02

Søknadsfrist individuelt inntak

10.trinn, Vg1,Vg2,

Rådgiverne

 

Vigo Samordnet opptak

Utprøving

9.trinn

Avdelingsledere

Koordinatorene

SA

 

 

 

 

 

 

Mars

 

 

 

 

 

1.3

Søknadsfrist ordinært inntak

10.trinn, Vg1,Vg2,Vg3

Rådgiverne

 

Vigo

1.3

Søknadsfrist individuelt opptak

 

Rådgiverne

 

Vigo

 

 

 

 

 

 

April

 

 

 

 

 

xx

Inntaksmøter individuelt inntak

10.trinn, Vg1,Vg2

Spes.ped.

Inntak/S. Hjelle

Samordnet opptak

15.04

Inntak

Vg3

Rådgiverne

 

«

 

Søknadsfrist

10.trinn

Spes.ped.

Spes.ped.

«

XX

Overføringsmøter

10.trinn

Spes.ped.

Spes.ped.

 

 

Mai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juni